30 Ekim 2012 Salı

KIRŞEHİR

Kırşehir'in telefon kodu 386 olup, Kırşehir'in plaka numarası ise 40'tır.

Kırşehir ilinin yüzölçümü  6.570 km² olup, Nüfusu ise 1985 yılı verilerine göre 260.156 'dır.


Kırşehir İli'nin İlçeleri :
Kırşehir Merkez, Akpınar, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur
Kaman

Kırşehir İli'nin Tarihî ve Turistik Yerleri :
Çiçekdağı orman içi dinlenme yeri; Terme Kaplıcası, Keçi ve Ömerhacılı kale kalıntıları; Cacabey Medresesi; Kale ve Alaeddin Camileri; Ahî Evran Camisi ve türbesi; Karakurt Baba, Melik Gazi ve Âşık Paşa türbeleri; Kesikköprü Kervansarayı; Kesikköprü; Kırşehir Müzesi.
Ahî Evran-ı Veli Türbesi

Coğrafî Yapısı :

      Kırşehir ili İç Anadolu Bölgesi'nin orta kesiminde yer alır. Eski bir yerleşme alanı olan il topraklarında yaşadığı bilinen en eski halk Hititlerdir. Buraya egemen olmuş çeşitli uygarlıklar olmasına karşılık bunların izine fazla rastlanmaz. Kırşehir eski bir kurum olan Ahilik'in merkezi sayılır. Fazla gelişmemiş illerimizden olan Kırşehir, halılarıyla ünlüdür.

Terme Kaplıcası

      Kırşehir ili yer yer volkanik araziyle kaplı ve akarsu vadileriyle parçalanmış orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerin üstünde yer alır. Kırşehir platosu adıyla anılan bu düzlükler bazı dağ kütleleri tarafından engebelendirilir. Bu kütlelerden başlıcası ilin kuzey kesimindeki Çiçekdağı'dır. Öteki yükseltiler ise, ilin orta kesiminde yer alan Baran ve Kervansaray dağlarıdır. İç Anadolu Bölgesindeki iki önemli kırık fay çizgisi Kırşehir ili topraklarından geçer. Birinci derece deprem kuşağının üstünde yer alan bu topraklarda 1938'deki depremde 149 kişi hayatını yitirmiş ve 2.000 den fazla konut yıkılmıştı.


     Kırşehir ili topraklarından kaynaklanan sular Kızılırmak aracılığıyla Karadeniz'e ulaşır. Kızılırmak, güneyde Aksaray, güneybatıda da Ankara illeriyle sınır oluşturur. Kızılırmak'ın kollarından Delice ırmağı kuzeydoğuda Yozgat iliyle, bu akarsuya katılan Kılıçözü deresi de kuzeybatıda Kırıkkale iliyle sınır çizer.
      İlin doğu kesiminde sularını dışarıya göndermeyen bir kapalı havza vardır. ilin başlıca doğal gölü, bu kapalı havzada yer alan ve yazın tuzlu bir bataklığa dönüşen Seyfe Gölü'dür. Kırşehir ilinde ayrıca Kılıçözü deresi üzerinde Çoğun baraj gölü ile Köşközü deresi üzerinde Kültepe baraj gölü bulunur. Hirfanlı baraj göllerinin bazı bölümleri de il sınırları içindedir.
      İlin doğu kesimindeki kapalı havza, yüksek bir ova niteliğindedir. İlin en geniş düzlüğü olan bu alan Malya Ovası olarak da bilinen Seyfe Ovasıdır. İl topraklarında yer alan öteki düzlükler ise Çoğun ve Güzler ovalarıdır.

İklimi ve Bitki Örtüsü
       Kırşehir ili İç Anadolu Bölgesine özgü kara ikliminin etkisi altında kalır. Kış ayları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçer.
       Kırşehir, ormanları bakımından ülkemizin en yoksul illerindendir. Yalnızca Çiçekdağı'nın bazı kesimlerinde ormana rastlanır. İlin doğal bitki örtüsü genellikle bozkır (Step) görünümündedir.

Ekonomi 
      İl halkı geçimini daha çok tarımdan sağlar. Elde edilen başlıca ürünler, buğday, arpa, şekerpancarı, yeşil mercimek, üzüm, çavdar, patates, karpuz, elma, kavun, domates ve nohuttur. Hayvancılık önemli gelir kaynaklarındandır. Kırşehir ilinde en çok koyun, sığır ve Ankara keçisi yetiştirilir. Tavukçuluk ve arıcılık il hayvancılığının öteki dalları arasında yer alır.
      Kırşehir ilindeki başlıca sanayi tesisleri un ve unlu ürünler, süt ürünleri, şarap, yem, çelik gereçler, briket, tuğla, kiremit, kireç ve çimento fabrikalarıdır. İlin küçük sanayisi oldukça canlıdır.

Kırşehir İlinin Yöresel  Yemekleri
       Türk misafirperverliğinin en çarpıcı ve örneklerinin sergilendiği sofra, Anadolu insanının misafire verdiği değerin en güzel örneğidir. Evine misafir gelen bir aile Kiler'inde sakladığı en değerli yiyeceklerini misafirine cömertçe ve gururla sunar. Misafirin kim olduğu çok önemli değildir. Tanrı misafiridir ve kişinin evine ne kadar çok misafir gelirse o evdeki bereket o derece artar.
        İşte bu mantıkla, Anadolu Türk kültürünü en güzel şekliyle yaşayan Kırşehir insanı kendi yaratıcı zekasını yemek yaparken de kullanmasını bilmiş, kendi ürünlerini hem en iyi şekilde değerlendirmiş, hem de güzel yemekler yaparak damak zevkine hitab etmiştir.

Kırşehir yemekleri

      Keşkek, ayva dolması, sündürme, boranı, çirleme, kürt pilavı, soğanlama, çullama, yarma aşı, lepe, pancar çırpması, topalak, madımak, et yahnisi, çömlekte kuru fasulye, çömlekte paça, hasirde vs.

Tarihi yerler


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder