30 Ekim 2012 Salı

KAYSERİ

Kayseri'nin Telefon Kodu 352 olup, Kayseri Plakası ise 38'dir.

Kayserinin Yüzölçümü 16.917 kilometrekare olup, Nüfusu ise 1985 yılı verilerine göre 864.060'dır.

Kayseri ilinin ilçeleri
Kayseri Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar.

Kayseri'nin Tarihî ve Turistik Yerleri
Erciyes Dağı; Sultan Sazlığı; Derebağ Çağlayanı orman içi dinlenme yeri; Yahyalı Hacer Ormanı doğayı koruma alanı; Fraktin ve İmamkulu Anıtları; Kayseri, Şahmelik ve Develi Kaleleri; Huand Hatun Külliyesi; Avgunu, Çifte, Sahibiye Köşk ve Hatuniye medreseleri; Kölük, Hacı Kılıç cami ve medreseleri; Kayseri, bünyan ve Develi Ulu camileri; Kurşunlu Camii; Keykubadiye Sarayı; Hızır İlyas ve Haydar Bey Köşkleri; Mollaoğulları Konağı; Çifte, Döner ve Sırçalı Kümbetler; Sultan ve Karatay Hanları; Dev Ali, Seyyid-i Şerif Hızır İlyas, Melik Gazi ve Mikdat Dede Türbeleri; Raşid Efendi Kütüphanesi; Tekgöz ve Çokgöz Köprüleri; Kültepe, Kayseri Arkeoloji ve Kayseri Etnografya Müzeleri...

Coğrafî Yapısı

Kayseri ilinin büyük bölümü İç Anadolu Bölgesinde, bazı küçük bölümleri de Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alır. Anadoludaki en eski yerleşme alanlarından biri olan Kayserikuzey ve kuzeybatıda yer alan Kızılırmak vadisinden güney ve güneydoğuda bulunan toroslara kadar uzanır.
        Eskiden beri Anadolunun çeşitli kesimlerini birbirine bağlayan yolların kesiştiğibir yörede yer alması açısından da önem taşıyan Kayseri oldukça gelişmiş bir ilimizdir. Kayseri denince, ticarete ilişkin konularda başarılı insanlar ile, sucuk ve pastırma üretimi akla gelir.
       Kayseri ili topraklarının önemli bir bölümü hafif dalgalı yüksek düzlüklerden oluşur. Bu düzlükler çöküntü alanları ve dağlar ile engebelenir. İç anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan Erciyes Dağı 3.917 metre yüksekliğinde ve il sınırları içerisindedir.

       Doğu, Güney ve Güneydoğuda doğal bir sınır oluşturarak kabaca güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Tahtalı Dağları, Torosların bir parçasıdır.Tahtalı Dağları dizisi içinde yer alan Beydağı3.075 metre yüksekliğiyle Erciyes Dağından sonra Kayseri ilinin en yüksek ikinci noktasıdır. Orta kesimde yine güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan dağ dizisi içindeki başlıca yükselti ise Hınzır Dağı'dır. Dorukları il sınırları dışında kalan Binboğa Dağları doğuda , aladağlar ise güneybatıda doğal sınır oluşturur.
       İç Anadolu Bölgesinin başlıca yüksek düzlüklerinden olan Uzunyaylanın batı kesimi Kayseri ili sınırları içindedir. Bu topraklarda birçok ova da yer alır. Bunların başlıcaları develi, Kayseri ve Palas ovalarıdır.
       Kayseri ilinden kaynaklanan suların katıldığı akarsuların bir bölümü Akdeniz'e, biri de Karadenize dökülürken, bazıları da kuzey batı kesimdeki havzalara yönelir. Uzunyayladan kaynaklanan Zamantı ırmağı ile Sarız yöresinin sularını toplayan Göksu'nun il sınırları dışında birleşmesiyle oluşan Seyhan IrmağıAkdeniz'e dökülür. Ceyhan Irmağı'na katılan Hurma Çayı'nın başlangıç kolları da ilin doğu kesimindekiküçük bir yörenin sularını toplar.
       İlin kuzey kesiminden kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda geçen Kızılırmak'a Kayseri ili topraklarından kaynaklanarak katılan başlıca kol Sarımsaklı suyu'dur. Bazı küçük akarsular da Develi ve Palas ovalarındaki sığ göl ve bataklıklarda sona erer. Kayseri ilinde birçok doğal ve yapay göl vardır. Başlıca doğal göller; sığ sazlık ve bataklıklardan oluşan Tuzla (Palas) ve Yay Gölleri ile Sultan Sazlığı'dır. Sulama amacıyla yapılan Sarımsaklı, Akköy ve Ağcaşar barajlarının ardında suların birikmesiyle yapay göller oluşmuştur.

İklimi ve Bitki Örtüsü
       Kayseri ili, kışı oldukça şiddetli geçen kara ikliminin etkisi altındadır. kar yağışlı geçen kış aylarında hava sıcaklığının bazen -30 C derecenin altına düştüğü gözlenir. Yıllık ortalama yağış miktarı 500 mm'den az olan Kayseri ilinde yzlar da oldukça sıcak geçer.
        Ençok ilkbaharda yağış alan ilin doğal bitki örtüsübozkır (step) görünümündedir. Kayseri ilinin güney ve güneydoğu kesimindeki dağlık alanlarda sedir, köknar, kızılçam ve karaçamlardan oluşan orman topluluklarına rastlanır.

Ekonomi
      Kayseri'de halkın yarısından çoğu ilçe merkezi, kent ve ksabalarda yaşar. eskiden başta halıcılık olmak üzere dokumacılık, dericilik ve bakırcılık gibi üretim etkinlikleriyle tanınan ve canlı bir ticaret hayatı olan Kayseri yöresi Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde oldukça geriledi. Bu sırada tarımsal üretimi tüketim gereksinimini karşılamaya yetmeyen bir durumda olan Kayserinin ekonomisi Cumhuriyet döneminde halı ipliği ve uçak montaj fabrikalarının açılması ile , 1927'de demiryolu bağlantısının kurulmasının ardından canlanmaya başladı. 1950'den sonra karayolu ulaşım bağlantılarının güçlenmesi ve tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması ilin hızla gelişmesine yol açtı. Tüm bu gelişmelere rağmen halkın büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlar.

       Kayseri ilinde yetiştirilen başlıca ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, patates, çavdar, elma, soğan, baklagiller, üzüm ve ayçiçeğidir.
       Hayvansal ürün elde etmeye yönelik olarak yetiştirilenbaşlıca hayvanlar koyun ve sığırdır.
Uzunyayla'da koşu iyi cins koşu atı yetiştiriciliği yapılır. Tavukculuk ve arıcılık da gelir kaynakları arasında yer alır.

       Kayseri ilindeki başlıca sanayi kuruluşları un, unlu ürünler, şeker, süt, et, et ürünleri, meyve suyu, konserve, yem, dokuma, deri, traktör takım tezgahları, makine, metal eşya, mukavva, orman ürünleri, kablo, boru, plastik, tuğla, kiremit fabrikaları ile ordu için pil ve batarya üreten fabrikalardır.

Kayseri'nin Yöresel Yemekleri

Kayseri'nin zengin bir mutfak kültürü vardır. Bunlardan bazıları; Kayseri yağlaması, Kabak çıtması, Kayseri Mantısı, Patlıcan kovalama, Fırın ağzı, Nohutlu Pehli kebap, Kurşun aşı, Düğürcük çorbası, Maramısa, Kâğıtta pastırma, Kesme çorba vs. Bunların en başında mantı, sucuk ve pastırma gelir elbette...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder