31 Ekim 2012 Çarşamba

KOCAELİ (İzmit)

Kocaeli'nin plaka numarası 41, Telefon kodu ise 262'dir.
Kocaeli'nin yüzölçümü 3.626 km² olup, Nüfusu ise 1985 yılı verilerine göre 742.245'tir.Kocaeli'nin Tarihî ve Turistik Yerleri
      Kuzuyayla ve Fındıklıtepe orman içi dinlenme yerleri; Bayramoğlu, Karamürsel, Kefken ve Kerpe kıyıları; Ballıkayalar; Eskihisar Kalesi; Hannibal Mezarı; Pertev Mehmet Paşa ve Çoban Mustafa Paşa külliyeleri; Orhan Gazi, Mehmet Bey ve İmaret camileri; Sultan Süleyman Köprüsü; Yalı ve Mehmet Bey Hamamlarıile Yeni hamam ve Küçük hamam; Canfeda Kethüda Kadın ve Mısırlıoğlu çeşmeleri; Hünkâr kasrı; İzmit Saat Kulesi; İzmit, Yarımca ve Osman Hamdi bey Müzeleri...

Coğrafî Yapısı
       Kocaeli, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu illerimizden biridir. Ekonomik açıdan ülkemizin en gelişmiş illeri arasında yer alır. Kuzeyde Karadeniz kıyısından, güneyde Samanlı Dağlarının en yüksek kesimlerine kadar uzanan il topraklarına doğuda Sapanca Gölü, batıda İzmit Körfezi birer sivri girintiyle sokulur.
      Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesinde yer almaktadır. İlin yüzey şekilleri Sapanca Gölü-İzmit körfezi doğrultusunun kuzey ve güney kesimleri olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Buna göre İstanbul Boğazı, Karadeniz ve İzmit Körfezi arasında kalan yarımadaya, Kocaeli Yarımadası adı verilir. Yarımadanın yarıya yakın bölümü Kocaeli il sınırları içinde kalır. Bu bölüm küçük akarsu vadileriyle parçalanmış dalgalı düzlüklerden oluşur. Gebze ilçesinin Mollafenari bucağına bağlı Demirciler köyü yakınında yer alan ve Ballıkayalar olarak bilinen kanyon biçimli vadi, dağcılığa yeni başlayan gençler için ilginç bir çalışma alanıdır. Bu kesimin en yüksek noktası Derince'nin kuzeyinde 645 metreye ulaşan Çene Dağı'dır. Bu dağın güneyinden İzmit'in Çene Suyu kaynaklanır. İlin bu kesiminden doğan akarsulardan başlıcaları olan Sarısu Kandıra'nın kuzeyinde, Gökdere (Göksu) il sınırları dışında Karadeniz'e, Dil (Tavşanlı) deresi ise Gebze ile Hereke arasında İzmit körfezine ulaşır.


      Kocaeli'nin güney kesimini Samanlı Dağları engebelendirir. Bolu dağlarının batı uzantısı görünümündeki bu dağların ve ilin en yüksek noktası, Sapanca Gölü'nün güneybatısında yüksekliği 1.602 metreye ulaşan Keltepe'dir. Samanlı Dağlarından kaynaklanıp kuzeye doğru akarak İzmit Körfezi'ne dökülen başlıca akarsular Kazıklı Deresi ve Yalakderedir. Yalakdere'nin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşan Delta ovası Hersek Ovası adıyla anılır. Bu ovadaki sığ göle de Hersek Gölü adı verilir.
      Sapanca Gölü'nün batı ucu il sınırları içindedir. Eskiden İzmit Körfezi'nin doğu uzantısı olan Sapanca Gölü, akarsuların getirdiği alüvyonların birikmesi sonucunda denizden koparak oluşmuştur. Kenarlarında yer alan kırık fay çizgileri boyunca çökerek oluştuğu anlaşılan İzmit körfezi yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Genişliği batıdaki ağız kesiminde 5 km kadar olan körfezin en dar yeri Derince ile Gölcük arasında 2 km'dir. İzmit Körfezi'nin en derin yeri ise iç kesimlerde 204 metreyi bulur.
      İlin oldukça düz olan Karadeniz kıyısı açığında bazı kaya parçalarından oluşan adacıklar vardır. Bunların başlıcası Kefken Adası'dır.

İklimi ve Bitki Örtüsü
      Kocaeli İli'nin hem Karadeniz'e, hemde Marmara denizine kıyısı olması iklim ve bitki örtüsünü etkiler. Kocaeli Yarımadasının kuzey kesimleri Karadeniz Bölgesinin en çok sonbaharda yağış alan nemli ikliminin etkisinde kalırken, İzmit Körfezi'nin çevresindeki alanlar hemen hemen tüm Marmara Bölgesinin en çok kışın yağış alan daha kurak ikliminin etkisindedir.
      Kocaeli yarımadasının kuzey kesiminde nemcil ormanlar yer alır. Bu ormanlar meşe, kestane ve daha çok kayın ağaçlarından oluşur. İzmit körfezi kıyılarındaki yamaçlar boyunca geniş alanlar kaplayan Akdeniz Bölgesine özgü makilere ve zeytinliklere rastlanır. Samanlı Dağları'nın kuzeye bakan yüksek kesimlerinde de genellikle kayınlardan oluşan ormanlar vardır.

Ekonomi
      Halkının yarısından çoğu il ve ilçe merkezlerinde, kent ve kasabalarda yaşayan Kocaeli'nin ekonomisi sanayiye dayanır. Kocaeli ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının İstanbul'dan sonra en çok yoğun olduğu ilimizdir.
      Türkiye'nin tanınmış başlıca petrol arıtım tesislerinden olan İPRAŞ rafinerisi, Kocaeli ilindeki en önemli sanayi kuruluşlarından biridir.
      Kocaeli yöresinin tanınmış bitkisel ürünleri Yarımca kirazı ile Değirmendere fındığıdır. Bunlardan başka, Kocaeli'de buğday, mısır, elma, yulaf, şekerpancarı, domates, ayçiçeği, lahana ve arpa yetişir. İstanbul'un gereksinimine yönelik olarak Karamürsel yakınlarında kurulan seralarda çiçekçilik yapılır.

Kocaeli Yöresel Yemekleri
Anadolu'da beslenme genel olarak unlu yiyeceklerden oluşurken, Kocaeli'de sebze ve meyve tüketimi ön plandadır. Pişmaniye, kızılcık, pancar ve patlıcan turşusu, patlıcan ve ıspanak boranısı, carcur, pospos, semizotu, karnıbahar ve lahana salatası, evelik, kıvırma ve akkabak tatlısı, yağlı ballı bunlardan bazılarıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder