23 Mayıs 2013 Perşembe

AĞRI DAĞI

     
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı (5165 m) Büyük tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan bir dağ.
       İncil ve Tevrat'ta da adı geçen dağa, turizm açısından önemli bir konum kazandıran yaygın inanca göre, Nuh Peygamber zamanında yeryüzünü kötülükler kaplamış.
       Tanrı insanlara bir ders vermek amacıyla Nuh'a bir gemi yapmasını emretmiş. 300 arşın boyunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğinde yapılacak gemiye Nuh Peygamber, eşi, oğulları ve oğullarının eşleri ile birlikte yeryüzünde bulunan bütün canlı türlerinden 7 erkek 7 dişi, sürüngenlerden 2 erkek 2 dişi alarak binecekmiş.
   

  Nuh Peygamber, Tanrı'nın emri doğrultusunda gemiyi yapmış ve canlılarla beraber gemiye binmiş. 40 gün 40 gece süren tufan sonucunda gemidekilerin dışında kalan tüm canlılar yok olmuş. Suların çekilmesi ile gemi, Ağrı Dağı'na oturmuş ve içindeki canlılar sevinçle gemiden ayrılarak yeryüzüne dağılmışlar.
       Bu yönüyle dinî açıdan çok özel olan bu dağ, düz bir arazide aniden yeryüzünden göğe doğru yükselen heybetli görünümü, yazın bile karlı dorukları, bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan türleri ile son derece etkileyicidir.
       Bu güne kadar yapılan araştırmalarda Nuh'un gemisi bulunamadıysa da birçok bilim adamı geminin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair inancını koruyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder