30 Aralık 2012 Pazar

TRABZON


Trabzon Tarihi Yerler Ayasofya Müzesi


Trabzon İli'nin plakası 61,
Trabzon İli'nin telefon kodu 462'dir

Trabzon Haritası ve Ulaşım

Trabzon İli'nin yüzölçümü 4.685 km²
Trabzon İli'nin nüfusu ise 1990 yılı verilerine göre 809.720 kişidir.


Trabzon Tarihi ve Turistik Yerleri

Trabzon İli'nin İlçeleri
      Trabzon Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra.
Trabzon Turistik Yerler

Trabzon İli'nin Tarihî ve Turistik Yerleri
Trabzon Atatürk Köşkü Tarihi Yerler

      Maçka Altındere Vadisi Millî Parkı; Sürmene Çamburnu Orman İçi Dinlenme Yeri; Çakırgöl, Uzungöl, BoztepeÇifteçamlık, Kalepark, Kisarna (Bengisu), Soğuksu, Zefanos mesire ve sayfiye yerleri; Trabzon Kalesi ve Akçakale, Kaymaklı, Kızlar, Vazelon ve  Sumela Manastırları; Hagios Savas Mağara Kiliseleri; Küçük Ayvasıl, Ayasofya, St. John, Hagios Theodoros Hagios Konstantinos, Hagios Kristohoras, Hagios Kiryaki, Santa Maria, Hagios Mikhail ve Panagia Tzita Kiliseleri; Fatih, Nakip, Yeni Cuma, hüsnü Köktuğ, İskender Paşa, Semerciler ve Çarşı Camileri; Gülbahar Hatun Camisi ve Türbesi; İmaret Deresi, Kavaklı ve Kuzgundere Sukemerleri; Bedesten, Alacahan, Vakıfhan ve Taşhan; Sekiz Direkli Hamam, Paşa ve Hacı Arif Hamamları; Eirene Kulasi (Fatih Cephaneliği); Abdullah Paşa ve Abdulhamid Çeşmeleri; Zağanos Köprüsü; Trabzon Ayasofya ve Trabzon Atatürk Müzeleri.

Trabzondan görüntüler

Trabzon Hakkında Bilgi
      Trabzon İli Karadeniz Bölgesi'nin Doğu kesiminde yer alır. Kuzeydeki Karadeniz kıyısının hemen ardında birdenbire yükselen il toprakları, doğuda İkizdere (İyidere) Vadisinden, batıda Beşikdüzü yakınlarındaki Değirmendere Vadisine kadar uzanır. Akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış olan Trabzon İli toprakları çok engebelidir.
      Trabzon İli Samsun'dan sonra Karadeniz Bölgesi'nin ikinci en büyük İl merkezi ve yerleşim yeridir. Önemli karayollarının kesiştiği bir kesimde, kıyı boyunca doğu ve batı yönünde gelişmesini sürdüren Trabzon Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimindeki en gelişmiş olanaklara sahip ticaret ve hizmet merkezidir. Aynı zamanda bir liman kenti olan Trabzon, havaalanından yapılan düzenli uçak seferleriyle ülkemizin diğer kentleriyle ulaşım açısından kolaylık sağlar. Birçok sağlık kuruluşu da bulunan Trabzon'da başlıca Yüksek Öğretim Kurumu Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir.
       Oldukça eski bir yerleşim birimi olan Trabzon, doğal ve tarihsel değerler açısından zengin olan illerimizdendir. Son yıllarda özellikle yaz aylarında çok canlı bir turizm etkinliğine sahne olmaktadır.
       Trabzon ilinin kıyı kesiminde yaşayan halkın geleneksel uğraşlarının başında balıkçılık yer alır. Ülkemizin neresinde olursa olsun Trabzon'un adı geçince akla hemen hamsi gelir.

Trabzon Manzara Resimleri

Trabzon'un Coğrafî Yapısı
      Doğu Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde yer alan Trabzon ili topraklarını Kuzey Anadolu Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Doğu Karadeniz Sıradağları'nın kıyı dağları engebelendirir. Genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanan bu dağların yüksek kesimleri güneyde Bayburt ve Gümüşhane İlleriyle doğal sınır oluşturur. Yer yer yüksekliği 3.000 metreyi aşan ve kolay geçit vermeyen bu dağ sıraları ancak birkaç noktada ulaşıma olanak sağlar. Doğudan batıya doğru sırasıyla Soğanlı, Trabzon ve Zigana Dağları adıyla anılan bu diziler fazla kesintiye uğramadan uzanır. Zigana Dağları bazı yeni haritalarda ve kaynaklarda Kalkanlı Dağları olarak geçer. Trabzon İli'nin en yüksek noktası, Soğanlı Dağları'nın kuzeyinde yer alan Haldizen Dağı'nın 3.193 metreye erişen Karakaya Tepesi'dir.
Meryem Ana Sumela Manastırı

      Trabzon İl topraklarından kaynaklanan sular, fazla uzun olmayan hızlı akışlı dere ve çaylar oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Bu akarsulardan başlıcaları Of'ta Karadeniz'e ulaşan Solaklı Çayı, Sürmene yakınlarında denize dökülen ve Menahos Deresi olarak da adlandırılan Sürmene Deresi, Araklı İlçe Merkezinden geçen Karadere, Hamsiköy Deresi ile Meryemana Deresi'nin Maçka İlçe Merkezinde birleşmesiyle oluşarak Trabzon kentinin doğusunda Karadeniz'e dökülen Değirmendere, Vakfıkebir'den geçerek denize dökülen Foldere ve Beşikdüzü'nün batısında Karadeniz'e ulaşan Değirmendere'dir. Trabzon İli'nde yer alan başlıca alçak düzlükler, bu akarsuların taşıdığı alüvyonların kıyı kesiminde yığılıp birleşmesiyle oluşan ve dar şeritler halinde uzanan küçük ovalardır. Akarsu ağızlarıyla kenarlarında yer alan bu önemli tarım alanları, yılın hemen her mevsiminde oluşabilen toprak kayması ve taşkın tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her mevsimde yağış alan il topraklarının özellikle vadi yamaçlarında gevşek ve kaygan olması, sık sık toprak kaymasına yol açar. Taşkınların nedeni de yörede karların erimesi ve fazla yağmur yağması sonucunda eğimli ve dar vadilerin hızla çok miktarda su taşımasıdır. Gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bazı yıllarda taşkınlar ve toprak kaymaları çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine , yerleşim yerleri ile tarım alanlarının zarar görmesine yol açmaktadır. Yamaçlardan kopan toprak ve kaya kütlelerinin bazı vadileri tıkaması sonucunda oluşan setlerin ardında suların birikmesi heyelan göllerinin oluşmasına neden olur. İl sınırları içindeki başlıca heyelan gölleri Sera Gölü ve Uzungöl'dür. Dağların yüksek kesimlerinde de bazı küçük buzyalağı göllerine rastlanır.
      Yaz aylarında ilgi gören doğal kumsalların uzandığı il kıyısındaki başlıca çıkıntılar Araklı, Güzelhisar ve Bostan burunları ile Fener Burnu olarak da anılan Yeros (yoroz) burnudur. fırtınalı havalarda gemiler ile teknelerin sığındığı Akçaabat Koyu ve Büyükliman bu kıyıdaki başlıca girintilerdir.

Trabzon'un İklimi ve Bitki Örtüsü
       Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminde görülen her mevsimi yağışlı ılıman iklim Trabzon ilini de etkisi altına almıştır. İç kesimlerden kıyıya ve kıyıda da orta kesimden hem batıya, hem doğuya doğru gidildikçe yağış miktarı artar. Ortalama olarak da 140 günü yağışlı geçen Trabzon İli'nde yerin karla örtülü kaldığı süre yılda bir hafta kadardır.
Trabzon Turistik yerleri Uzungöl

      Trabzon İli doğal bitki örtüsü açısından oldukça zengindir. Dağlık yörelerde geniş alanlar kaplayan ormanlar, alçak kesimlerde tarım toprağı elde etmek amacıyla büyük ölçüde yok edilmiştir. Bu ormanlar yaklaşık 1.600 metreye kadar kestane, kızılağaç, gürgen ve daha çok kayınlardan, yüksek kesimlerde de ladinlerden oluşur.

Trabzon İli'nin Ekonomisi
      Trabzon İli'nde ekonomi daha çok tarıma dayalıdır. İklimi oldukça nemli ve ekim alanları kısıtlı olan ilde, tarım ürünlerinin çeşiti ve miktarı azdır. Ekonomik değeri oldukça yüksek ürünler elde edilmesi halkın bir bölümünün nüfus artışı nedeniyle il dışına göç etmesine engel olamaz. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri patates, yaş çay yaprağı, mısır, hurma ve fındıktır. Az miktarda kara lahana, tütün, mandalina, portakal ile başka bazı sebze ve meyveler de yetiştirilir.
      Önemli miktarda sığır beslenen Trabzon ilinde hayvancılık başlıca gelir kaynaklarındandır. Koyun da yetiştirilen ilde arıcılık da yapılır. Kıyı kesiminde yaşayan halkın bir bölümü balıkçılıkla uğraşır. Dağlık kesimde yaşayan köylülerden bazıları da orman işlerinde çalışmaktadır.
      Türkiye balık üretiminde Trabzon İli'nin önemli bir payı vardır. Yöre halkının beslenme geleneğinde mısır unu, hamsi ve karalahanadan yapılan yemekler ilk sırayı alır. Trabzon İli'nin başlıca hayvansal ürünlerinden olan Vakfıkebir yağı oldukça ünlüdür.
      Sanayisi fazla gelişmemiş olan Trabzon'da başlıca sanayi kuruluşları un, çay, süt ürünleri, hamsi konservesi, balık unu ve balık yağı, yem, hazır giyim, deri, orman ürünleri, metal eşya, çimento, tuğla ve kiremit fabrikalarıdır.
Trabzon Yemekleri

      Tatilini yaylalarda geçirmek isteyenler ile dağcılığa, öteki dağ sporlarına, kamp kurmaya, akarsu ve küçük göllerde alabalık avlamaya meraklı olanlar için Trabzon ili çok zengin ve doğal değerlere sahiptir. bunun yanısıra tarihi yapı kalıntıları açısından da zengin olan yöre, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Artvin İli'ne bağlı Hopa İlçesinde Sarp sınır kapısının açılmasının İl turizmine bir canlılık ve çeşitlilik kattığı gözlenmektedir. günübirlik ya da birkaç günlüğüne otomobilleriyle yöreye gelen SSCB'li turistler, yanlarında getirdikleri bazı eşyaları satıp kendi gereksinimleri olan başka eşyalar alarak ülkelerine dönerler. Bavul Turizmi olarak adlandırılan  bu etkinlik yörenin ticari yaşamını renklendirir.
      Trabzon yöresi ulaşım açısından çok eski dönemlerden günümüze kadar önemli bir konumdadır. İran'dan gelen Tarihi ticaret Yolu yüzyıllardır Trabzon Liman'ında Karadeniz kıyısına ulaşır.

Trabzon'un Yöresel Yemekleri
Karalahana Çorbası
 
          Patlıcan Tava, Hamsiköy Sütlacı, Kuymak, Kaygana, Karalahana Sarması, Karalahana Dolması, Karalahana Çorbası, Turşu Kavurması, Su Böreği, Mısır Yarması Çorbası, Hurmalı Tart, Mıhlama
Hamsi tava

(muhlama), Hamsi Kuşu, Pazı Tavası, Hamsili Pilav, Maydanozlu Şehriye Çorbası, Mısır Ekmeği, Balkabağı Tavası, Akçaabat Köftesi, Fasulye Pilaki, Mamzana, Malhota gibi yöreye özgü yemekleri vardır.
Akçaabat KöftesiHiç yorum yok:

Yorum Gönder