30 Aralık 2012 Pazar

TEKİRDAĞTekirdağ İli'nin telefon kodu 282
Tekirdağ İli'nin plakası 59 'dur.

Tekirdağ İli'nin Yüzölçümü 6.218 km²
Tekirdağ İli'nin Nüfusu ise 1990 yılı verilerine göre 462.000 kişidir.

Tekirdağ İli'nin Tarihî ve Turistik Yerleri
      Kastros (Çamköy), Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Kumbağ, Mürefte ve Şarköy Kıyıları; Herakleia Perinthos kent kalıntıları; Rüstem Paşa Camisi ve Bedesteni; Ayaz Paşa, Hasan Efendi, Sultan Süleyman, Güzelce Hasan Bey, Turhanoğlu Ömer Bey Camileri, Eskicami, Ortacami; Rakoczi Çeşmesi; Namık Kemal Anıtı; Tekirdağ ve Rakoczi Müzeleri.

Tekirdağ Hakkında Bilgi
      Marmara Bölgesinin Trakya Bölümünde yer alan illerimizdendir. İlginç bir özelliği, hem Karadeniz'e hem de Marmara Denizi'ne kıyısı olmasıdır. İl toprakları Kuzeydoğu'da Karadeniz kıyısından, güneybatıda Saros Körfezi yakınlarına, kuzeyde Ergene havzası'ndan güneyde Marmara Denizi kıyısına kadar uzanır. anadolu ile Balkan Yarımadası arasındatarih boyunca görülen göç ve istila hareketlerinde bir köprü işlevi görentopraklarda yer alanTekirdağ İli eski bir yerleşim alanıdır. İlin bazı kesimlerinde çok sayıda yazıt, heykel ve lahit bulunmuştur. Çeşitli uygarlıklara ait izlere rastlanan Tekirdağ yöresinde ele geçen Demirçağ öncesinden kalma arkeolojik buluntularda, Anadolu'daki eski kültürlerle hiçbir ortak özelliğe rastlanmaz. Tarihi boyunca Trakya ve Anadolu'yu denetim altına almak isteyen güçlerin egemenlik mücadelelerine sahne olan yörede yaşamakta olan halkın önemli bir bölümü Balkanlardan gelmiş göçmenlerden oluşur.Tekirdağ İli'nin Coğrafî Yapısı
      Tekirdağ ilinin tümüne yakını Marmara Bölgesi'nin Ergene bölümünde, kuzeydoğudaki küçük bir kesimi de Istranca bölümünde yer alır. Istranca Dağları bu kesimdeki Karatepe'de 484 metreye erişir. İl topraklarının güneybatısında Koru Dağı ile bazı kaynaklarda Ganos Dağı yada Tekir Dağı olarak geçen Işıklar Dağı yükselir. Ganos Dağı'nın Marmara Denizi kıyısı yakınında 924 metreye erişen Uçakbaşı Doruğu, Tekirdağ İli'nin en yüksek noktasıdır. Bu dağlık alanlar dışında ilin büyük bir bölümü alçak bir yayla görünümündedir. Akarsu vadileriyle yarılmış olan bu yayla kuzeyde Ergene Havzası'na, güneyde de Marmara Denizi kıyısına doğru gidildikçe alçalır. Sulamayla bitkisel üretim yapılan Ergene Havzası ilin başlıca tarım alanıdır.

      Tekirdağ il topraklarından kaynaklanan sular Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne ulaşır. Istranca Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarından doğan Bahçeköy Deresi Karadeniz'e, bu dağların doğu kesiminden çıkan Istranca Deresi de İl sınırları dışında,Durusu Gölü olarak da adlandırılan Terkos Gölü'ne dökülür. Marmara Denizi'ne ulaşan başlıca akarsular Değirmendere ile Kocadere'dir. Ganos Dağı'nın kuzey yamaçlarından kaynaklanan Kavak Deresi il sınırları dışında Saros Körfezi'ne dökülür. Ergene Irmağı Tekirdağ İli'nin kuzeydoğu kesiminden doğar. Bu ırmağın başlıca kolları Çorlu Çayı ile Hayrabolu ve Paşaköy dereleridir. Tekirdağ İli'ndeki başlıca göller Kadıköy ve Karaidemir barajlarının ardında suların birikmesiyle oluşan yapay göllerdir.
       Çok kısa olan Karadeniz kıyısında, Çamköy Koyu olarak da anılan Kasatura yada Kastros Koyu yer alır. Halk arasında Kastro olarak adlandırılan bu kıyı, İstanbul ve Kırklareli illeri arasındadır. Fazla girinti ve çıkıntıya rastlanmayan Marmara Denizi kıyısında doğal kumsallar vardır. Bu kıyıdaki başlıca çıkıntılar Erikli ve Karga burunlarıdır. Karga Burnu ile Kumbağ arasında geniş bir girinti halinde Trakya'ya doğru sokulan bu kıyının en iç kesiminde Tekirdağ Kenti yer alır.


Tekirdağ İli'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
       Tekirdağ İli, genel olarak Marmara Bölgesi'ne egemen olan iklimin etkisi altında kalır. Fazla soğuklara rastlanmayan kıyı kesiminden Ergene Havzası'na doğru gidildiğinde bozkır ikliminin etkilerine rastlanır. Tekirdağ İli'nde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise serin ve yağışlı geçer. İl merkezinde yazın sıcaklık 40 °C'nin üstüne çıkmaz, kışın da 15 °C'nin altına düşmez.
      Eskiden büyük bir alanı kaplayan ormanları yok edilmiş olan Tekirdağ İli'nde doğal bitki örtüsü bozkır görünümündedir. Istranca Dağları meşe ve kayın, Işıklar Dağı'nın da özellikle kuzey yamaçları meşe, gürgen ve ıhlamur ormanlarıyla örtülüdür. Kastros koyunda yer alan karaçam ormanı, koruma altına alınmış bir alandır.

Tekirdağ İli'nin Ekonomisi
      Tekirdağ İli'nde ekonomi daha çok tarım, ticaret ve sanayiye dayanır. Cumhuriyet döneminde buraya yerleştirilen Balkan göçmenleri il ekonomisinin gelişmesinde etkili olmuştur.
      Türkiye'deki ayçiçek üretiminin yaklaşık dörtte birinin elde edildiği Tekirdağ, Marmara Bölgesinde en çok buğday üretilen ildir. İlde en çok üretilen diğer tarım ürünleri şekerpancarı, karpuz, üzüm, soğan, domates, arpa ve kavundur. Başlıca hayvancılık etkinliği koyunculuk ve arıcılıktır. Hayvanlardan sağılan sütlerin mandıralarda işlenmesi sonucunda elde edilen tereyağı, beyaz peynir, kaşar peyniri ve yoğurtlar özellikle İstanbul'da satılır.
Zerde Tatlisi

      Daha önceleri Tekirdağ İli'nin Marmara Denizi kıyısında yaşayan halkın bir bölümü için balıkçılık önemli bir gelir kaynağıydı. Son yıllarda Marmara Denizi'nin kirlenmesine bağlı olarak balıkçılık da eski önemini yitirmektedir. Tekirdağ ilindeki ekonomik etkinliklerden biri de ormancılıktır. Istranca Dağları'nı örten ormanlardan önemli miktarda yakacak ve kerestelik odun elde edilir. Yeraltı kaynakları açısından fazla zengin olmayan il topraklarındaki bazı yataklarda linyit üretimi yapılır. Eskiden yalnızca tarıma dayalı olan sanayi günümüzde oldukça çeşitlenmiş düzeydedir.
      Tekirdağ ilinin sanayi ürünlerinden bazıları dış ticaret açısından önem taşır. Başlıca sanayi kuruluşları un ve unlu ürünler, çeşitli alkollü içkiler, yem, bitkisel yağ, yünlü ve pamuklu dokuma, hazır giyim, halı, motor, tarım alet ve makinaları ile buzdolabı, çamaşır makinası gibi beyaz eşya, kimyasal ürünler, tuğla, kiremit üretilen işyerleri ve fabrikalardır.
Tekirdağ Ulasim

     Tekirdağ ulaşım açısından yüzyıllardan beri önemli bir konumda olan illerimizdendir. Rumeli'den gelen bazı tüketim malları Marmara Ereğlisi ve Tekirdağ iskelelerinden yüklenerek İstanbul'a taşınırdı. Günümüzde, Tekirdağ kentinde bir liman, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ ve Şarköy'de birer iskele vardır. Askeri açıdan da önem taşıyan eski İstanbul- Edirne yolu kuzeydoğudaki Saray'dan geçerdi. Bu yol günümüzde de önemini korumaktadır. Doğal kumsallara sık rastlanan Marmara Denizi kıyısı turizm açısından özellikle yazın büyük ilgi görür. Bu kıyıda çok sayıda tatil sitesi, otel, motel, pansiyon ile çeşitli hizmet tesisleri vardır.

Tekirdağ İli'nin Yöresel Yemekleri

Tekirdağ Köftesi
 Tekirdağ Köftesi, Unlu Peynir Helvası, Nişasta Helvası, Ekşimikli Biber Kavurması, Mantı, Köbete, Zerde, Lutuka, Dilber Dudağı, Kandilli Mantı, Pırasa Böreği, Akıtma, Damat Paçası, Kaçamak, Çene Çarpan Çorbası, Hayrabolu Tatlısı, Kabak Böreği, Cıllık, Elbasan Tava, Şaraşura, Göceli Kapama ve Bulama gibi kendine özgü yemek çeşitleridir.

Tekirdağ Yemekleri


     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder