16 Aralık 2012 Pazar

SİİRT HAKKINDA BİLGİ

Siirt'in yüzölçümü 11.003  km² dir. Siirt'in nüfusu ise 1985 yılı verilerine göre 524.741'dir.Siirt'in telefon alan kodu 484 olup, Siirt plakası 56'dır.Siirt'in İlçeleri 
Siirt Merkez, Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan'dır.Siirt'in Tarihi ve Turistik Yerleri
Billoris ve Hista Kaplıcaları; Derzin Kalesi; Siirt Ulucamisi; Çarşı (Asakir)nve Cumhuriyet Camileri; Nasreddin ve Çarpiran (Dört Ulular) Köprüleri; İbrahim Hakkı, Sultan Memduh ve Veysel Karani Türbeleri.

Şeytan Köprüsü

 Siirt'in Coğrafyası
       Siirt ilinin yarısı Doğu Anadolu Bölgesinin, diğer yarısı da Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin sınırları içindedir. Doğuda Hakkari Dağlık yöresinden, batıda Batman Çayı kıyısına, kuzeyde Güneydoğu Toroslar'a bağlı dağlık alandan güneyde Dicle Irmağı'na kadar uzanan Siirt İli'nin sınırları yönetsel düzenlemelerle büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bunun sonucunda Siirt, ülkemizde en çok ham petrol üretimi yapılan il olma özelliğini Batman iliyle paylaşır duruma gelmiştir.
       16 Mayıs 1990'da çıkarılan bir yasayla ilin batı kesiminde yer alan Batman, Beşiri, Kozluk ve Sason ilçeleri yeni kurulan Batman iline, Güneydoğu kesimindeki Güçlükonak ve Şırnak ilçeleri de yine aynı yasayla kurulan Şırnak iline bağlanmıştır. Günümüzde Siirt ili kuzeyde Bitlis, doğuda Van ve Şırnak, güneybatıda Mardin ve Batman, batıda da yine Batman illeriyle çevrilidir. Eskiden Hakkari, Diyarbakır ve Muşla komşu olan Siirt'in, bu illerle hiçbir ortak sınırı kalmamış, çok uzun olan Mardin sınırı da yok denecek ölçüde küçülmüştür. Bu düzenleme sonucunda eskiden 11.000 km²'yi aşan il toprakları yarı yarıya azalmıştır.

Pervari Balı

Siirt'in Dağları ve Akarsuları
       Akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış olan Siirt ili topraklarının yükseltisi genellikle doğudan batıya doğru gidildikçe azalır. İlin eski sınırları içinde kalan topraklarının kuzey kesimini Güneydoğu Toroslara bağlı dağlar, doğu kesimini İncebel Dağı ve Herakol (Yazlıca) Dağı, güney kesimini Cudi, Çerrand (Yassıdağ) ve Raman Dağları engebelendirir. İlin en yüksek noktası eski sınırları içinde Sason (Aydınlık) Dağlarındaki Malato tepesiyken, yeni sınırlar içinde Pervari'nin güneyinde yer alan Herakol Dağı'nın 2.953 metreye ulaşan doruğudur. Bu dağlık alanların yüksek kesimlerinde rastlanan sulak çayırlar hayvancılık açısından büyük önem taşır. Bu çok dağlık ve engebeli topraklarda ova denecek ölçüde geniş düzlüklere rastlanmaz.
       Siirt ilinden kaynaklanan suların tümü dicle ırmağı aracılığıyla Basra Körfezi'ne ulaşır. Yörede bu ırmağa katılan en eönmli akarsular Batman Çayı, Garzan ( Yanarsu) Çayı ve Botan (Uluçay) 'dır. Bunlardan suları en bol olanı Botan Çayı'dır. Bu çayın taşıdığı ortalama su miktarı, ülkemizdeki birçok büyük akarsudan daha çoktur.Siirt'in İklimi ve Bitki Örtüsü
       Siirt ili yazların sıcak ve kurak, kışların da soğuk ve yağışlı geçtiği bir kara ikliminin etkisi altındadır. Yazın 43 °C 'ye çıkan hava sıcaklığı, kışın  -20 dereceye ulaşır. siirt'te yıllık yağışın ortalama %42'si kış aylarında görülür.
       Orman varlığı açısından siirt ülkemizin en yoksul illerinden biridir. Dağlık alanların bazı kesimlerinde cılız çalı ve meşe topluluklarına rastlanır. Siirt ilinde doğal bitki örtüsü genellikle bozkırlardan oluşur.Siirt'in Ekonomisi
       Siirt ilinde yaşayanlar için hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. Göçer aşiretler çok sayıda koyun ve Ankara keçisi yetiştirir. Kışı fazla soğuk olmayan kuytu vadilerde geçiren bu aşiretler, yazın sürülerini dağlık alanlardaki yüksek yaylalara çıkararak otlatırlar. elde edilen süt, peynir üretiminde kullanılır. sür dışında öteki hayvansal ürünler yün, kıl, tiftik ve deridir. Siirt ilinde arıcılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Pervari balı, Ülke çapında ünlüdür.
Siirt ilinde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek ve üzümdür.
Siirt yöresinin tanıtıcı ürünlerinden biri de Gaziantep'te yetiştirilen fıstıklardan daha iri taneli olan siirt fıstığıdır.
       Ülkemizdeki en önemli ham petrol yataklarından bir bölümü Batman ve Siirt illerindedir. Bu yataklardan çıkarılan ham petrol Batman rafinerisinde arıtılarak çeşitli petrol ürünleri elde edilir. Çıkarılan ham petrolün fazlası, öteki rafinerilerde işlenmek üzere Batman- Dörtyol boru hattıylaAkdeniz kıyısına pompalanır. Topraklarında bakır-pirit cevheriyatakları olan Siirt ilinin bazı yörelerinde yer alan tuzlalar zaman zaman işletilerek tuz elde edilmektedir.
       Siirt ilinin bölgesel ulaşımda önemli bir yeri vardır. Bitlis ve Hakkariyi, batıdaki Diyarbakır'a ve güneydeki Habur sınır kapısına bağlayan yollar il topraklarından geçer.

Habur sınır

Siirt'in Yöresel Yemekleri

Büryan kebabı

       Pırtike, kitel, perde pilavı, bumbar dolması, büryan, keşkek, gulike, girar, gıloruk, tirit, keldoş, non potene, haşıl, zerfet, ayranlı yarma, imçerket, siirt köftesi, sıkma köfte, sarımsaklı köfte gibi yemekleri vardır.

Siirt bumbar dolması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder