30 Kasım 2012 Cuma

SAMSUN

Samsun haritası
Samsun ilinin yüzölçümü 9.579 km² olup, Samsun'un nüfusu ise, 1985 yılı verilerine göre 1.108.710 'dur.
Samsun'un telefon kodu 362, Samsun'un plakası ise 55'tir.

Samsun Atatürk anıtı


Samsun'un İlçeleri:
 Samsun Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent.

Samsun gezilecek yerler


Samsun'un Tarihî ve Turistik Yerleri:
       Çakırlar Korusu, Çamgöl ve Vezirköprü Orman içi dinlenme yerleri, Havza ve Ladik Kaplıcaları; Kale, Pazar (Samsun), Hacı Hatun, Yalı, Tayyar Paşa, Mustafa Paşa, Rıdvan Bey, Abdullah Paşa, Değirmenbaşı, Taceddin Paşa, Pazar, Terme, Taşkale Camileri; Büyükcami; Şeyh Seyyid Kudbeddin ve İsa Baba Camileri ile Türbeleri; Büykcami, Fazıl Ahmet Paşa Medresesi; Fazıl Ahmet Paşa Bedesten ve Arastası, Havza İmareti; Kızgözü Aslanağzı Kaplıcası; Küçükhamam Şifa Kaplıcası; Taşkale ve Şifa Hamamları; Çiftehamam; Atatürk ve İlk Adım Anıtları; Samsun Arkeoloji ve Etnografya, Samsun 19 Mayıs ve Samsun Atatürk Müzeleri...

Samsun turistik yerler


Samsun Hakkında Bilgi
       Karadeniz Bölgesindeki en gelişmiş illerimizden biri olan Samsun, aynı zamanda bölgenin en kalabalık ilidir.
       Güneyde, Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıları ile iç sıralarını birbirinden ayıran çukurluklardan, kuzeyde Karadeniz kıyısına kadar uzanan il toprakları fazla yüksek sayılmaz. Karadenize kıyısı olan iller arasında düzlüklerin en çok bulunduğu il Samsun'dur.
       Samsun adı geçinde Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan, Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Anadolu kıyısına çıkışı akla gelir. Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ankara'da düzenlenen törende atletler tarafından Samsun'dan başlayarak, ilden ile taşınan bayrak ve toprak Cumhurbaşkanına verilir.

Samsun tarihi yerler


Samsun'un Coğrafî Yapısı
       Samsun İli toprakları, güney ve batı kesimdeki dağlık alanlardan Karadeniz kıyısına doğru gidildikçe alçalır. Güneybatıdaki küçük bir kesimi Batı Karadeniz Bölümü'nün sınırları içinde kalan Samsun İli topraklarının büyük bölümü Orta Karadeniz Bölümünde yer alır.
       Samsun İli'nin  doğu ve güney kesimini Canik Dağları, batı kesimini de Küre (İsfendiyar ) Dağları engebelendirir. Bu topraklardaki en önemli yükselti, güneybatıda doruğu 1.791 metreye ulaşan Kunduz Dağı'dır. Bu dağlar akarsular tarafından derin biçimde parçalanmıştır. Yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak ve Yeşilırmak, Samsun İli sınırları içinde Karadeniz'e dökülür. İl topraklarından kaynaklanan suları toplayan öteki akarsular Terme, Abdal, Mert ve Kürtün Çayları'dır.
       Samsun İli'ndeki başlıca düzlükler, akarsuların taşıdığı alüvyonların Karadeniz kıyısında yığılması sonucunda oluşmuş olan delta ovalarıdır.

Samsun tarihi ve turistik yerler


       Samsun ilinde birçok doğal ve yapay göl vardır. Başlıca doğal göller kıyı ovalarında yer alan Lagünler (Denizkulağı) ile Ladik Gölü'dür. Yapay göller ise, Yeşilırmak üzerinde kurulmuş olan Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu barajlarının ardında suların toplanmasıyla oluşan baraj gölleridir.
       Kızılırmak ve Yeşilırmak deltası geniş ve küt birer yarımada gibi Karadeniz'e uzanır. Bafra ovasının kuzeyinde yer alan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e ulaştığı kesimdeki çıkıntı Bafra Burnu, bu ovanın doğusundaki çıkıntı da İncir Burnu adıyla anılır. Bafra Ovası kıyılarında doğal kumsallar uzanır. Kumsalın hemen ardında yer alan lagünlerin çevresi sazlık ve bataklıktır. bu ovadaki başlıca lagünler Karaboğaz, Liman ve Batık Gölleri ile Uzungöl'dür. Çarşamba ovasının doğu ucunda Çaltı Burnu, batı ucunda da Civa Burnu yer alır. Bu ovadaki kumsalların gerisinde bulunan başlıca lagünler ise, Dumanlıgöl, Akgöl ve Simenlik Gölü'dür.
        Çevresinde ülkemizin en etkin deprem bölgelerinden biri bulunan Kuzey Anadolu kırık kuşağı,Samsun ilinin güney kesiminden geçer.

Samsun tarihi ve turistik yerler


Samsun'un İklimi ve Bitki Örtüsü
       Samsun ili nemli ve ılıman bir iklimin etkisi altındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 mm'yi geçmeyen Samsun iline en çok sonbahar ve kış mevsiminde yağış düşer.
        Kıyıdan uzaklaştıkça yağış miktarı azaldığı için doğal bitki örtüsü dağılışında bazı farklılıklar görülür. Karadeniz'e bakan kıyı dağlarındaki ormanlar daha çok kestane, meşe, gürgen ve kayın gibi geniş yapraklı ve kızılçam gibi iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. İç kesimdeki dağlık alanlarda daha az ormana rastlanır. İç kesimlerdeki ormanlarda meşe ile kayınların yanı sıra soğuğa ve kuraklığa dayanıklı karaçamlarla sarıçamlar daha yaygındır.

Samsun Gölalan şelalesi


Samsun'un Ekonomisi
       Yarısından fazlası kırsal kesimde yaşayan Samsun halkı geçimini tarım ile, daha çok tarıma dayalı sanayi ve ticaretten sağlar. Meyve yetiştirilen bağ ve bahçelerin dışında il yüzölçümünün %37'si bitkisel üretim yapılan tarım alanlarından oluşur. İlin en önemli tarımsal ürünleri fındık, tütün ve soya fasulyesidir. Ayrıca domates, şekerpancarı, mısır, buğday, lahana, dolmalık biber, taze fasulye, salatalık, patates ve arpa da yetiştirilmektedir.
       Samsunda hayvancılığın da ekonomik yaşamda önemli bir yeri vardır. İl tarımının geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan gelemen ve Karaköy tarım işletmelerinin hayvan soylarının ıslahı konusundaki katkıları hayvancılığın ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmuştur. Çeşitli küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ilde arıcılık ve tavukçuluk da yapılır. Ama tarımsal üretim alanlarında yaygın olarak kimyasal ilaç kullanımı arıcılığın gerilemesine neden olmaktadır. Samsun'un gelir kaynaklarından biri de balıkçılıktır. İldeki akarsu ve göllerde de tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.

Samsun 19 Mayıs Bandırma Vapuru


       Samsun ilinde sanayi Karadeniz Bölgesinin doğu kesimindeki diğer illere göre daha gelişmiş bir düzeydedir. İldeki en önemli sanayi kuruluşları un, salça, süt ürünleri, bitkisel yağ, şeker, sigara, yem, orman ürünleri, gübre, çimento ve plastik fabrikalarıdır. İlde oldukça canlı bir küçük sanayi etkinliği vardır.
       Samsun ili yeraltı kaynakları açısından yoksul sayılır. İl topraklarında linyit ve mermer yatklarıyla şifalı maden suyu kaynakları vardır.
       Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için birçok mesire yeri ve plaj bulunan ilde yabanıl yaşamı korumak amacıyla bazı alanlarda oluşturulmuştur. Bu alanlar Vezirköprü ilçesindeki geyik üretme istasyonu ile Terme ilçesinde sülün ve su kuşları için kurulmuş olan koruma ve üretme alanıdır.
Samsun 19 Mayıs bisiklet şenliği


Samsun'un Yöresel Yemekleri
       Samsun mutfağında ilk sırayı keşkek ve tirit almaktadır. Yöreye özgü diğer yemekler ise,  özel Samsun pidesi, mısır çorbası, patates çorbası, kıymalı pırasa, Vezirköprü kurabiyesi, turşu kavurması, kaz but çekmesi, kaz tiridi, bafra pidesi, batbunyalı mısır çorbası, mantarlı pilav, katık sündürmesi, katıklı ekmek, memecik, baklalı yaprak dolması, haluçka ve oyma ağaç kebabıdır.

Samsun Havza tiridi

      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder