29 Ekim 2012 Pazartesi

KASTAMONU

Kastamonu'nun telefon kodu 366, Kastamonu plakası ise 37'dir.

Kastamonu'nun yüzölçümü, 13.108 kilometrekaredir. Nüfusu ise, 1985 yılı verilerine göre 450.353'tür.

Kastamonu'nun İlçeleri;

Kastamonu Merkez, Abana, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, İnebolu, küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Taşköprü, Tosya.

Kastamonu'nun Tarihî ve Turistik Yerleri
Kaya Mezar

Ilgaz dağı Millî Parkı, Kadı Dağı, Soğuksu, Açıkmaslak, Acısu, Kanlıgöl, Dipsizgöl, Üçoluklar, Yaralıgöz, yeşilyuva, Karşıyaka, Ginoğlu, Masruf Deposu, Geriştepe ve limanüstü Ormaniçi Dinlenme Yerleri, Timonion ve Pompeiopolisilkçağ kent kalıntıları, Kastamonu Kalesi, Pervaneoğlu Ali Şifahanesi (Yılanlı Şifahane), Atabey, İbn Neccar, Halil Bey, Mahmut Bey, Nasrullah, Sinan Bey, Şeyh Şaban-ı Veli, Kötürüm Beyazıd, Hoca Şemseddin, Kasım Bey ve Abdurrahman Paşa Camileri, İsmail Bey ve Yakup Ağa Külliyeleri, Münire Medresesi, Atabey, Aşir Efendi, Deve, İsmail Bey ve Urgan Hanları, Nasrullah Köprüsü ve Taşköprü, Gökçeağaçtaki Kervansaray ve Kastamonu Müzesi.

Kastamonu'nun Coğrafyası
Şehirden Görünüm

Kastamonu, Karadeniz Bölgesinin batı karadeniz bölümünde yer alır. Kuzeyde Karadeniz kıyısından Güneyde İç Anadolu bölgesiyle doğal sınır oluşturan dağlık alanın kuzey yamaçlarına kadar uzanır. Çok eski bir yerleşim alanı olduğu saptanan il toprakları oldukça engebelidir. Bu engebeli alanda yer alan ve fazla yüksek olmamasına karşın kolay geçit vermeyen dağlarla yörenin tarihsel geçmişi arasında destanlara bile konu olan bir ilişki vardır. Küre (İsfendiyar) Dağlarının adı geçince eskiden Kastamonu ve Sinop yörelerine egemen olmuş Candaroğlu İsfendiyar Bey, Köroğlu Dağları denince de çeşitli söylencelere konu olmuş, türküleri halâ söylenen Köroğlu ruşen anımsanır.

Kastamonu ili kuzeyinde Karadeniz, doğusunda sinop, güneydoğusunda Çorum, güneyinde Çankırı ve batısında Zonguldak iline komşudur.
Akarsu vadileriyle parçalanan Kastamonu toprakları çok yüksek olmayan dağ sıralarıyla engebelenir. Karadeniz kıyısına parelel uzanan ve kuzey Anadolu Dağları adıyla tanınan bu dağ sıraları, kıyı kesimleriyle iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirir. Bölgenin bu kesiminde üç sıra halinde uzanan bu dağlardan, kuzeydeki Küre (İsfendiyar), ortadaki Ilgaz, en güneydeki de köroğlu dağları adıyla anılır.

Küre Dağları bozkurt ilçesinin güneyinde yer alan yaralıgöz dağında 2.019 metre, Ilgaz Dağı tosya'nın kuzeybatısında 2.587 metre, Köroğlu Dağları da Tosya'nın güneyinde doruğu il sınırları dışında kalan geçmiş dağının bir tepesinde 2.044 metreye ulaşır.

Kastamonu ilinin topraklarından çıkan suların tümü Karadenize dökülür. Bu suların birleşmesiyle oluşan akarsulardan bazıları doğrudan, bazıları ise kol olarak katıldığı başka bir akarsu aracılığı ile Karadenize dökülür.

Doğal göle rastlanmayan ilde bazı yapay göller vardır. Bunlardan en önemlisi, Gökırmak'ın kollarından Karaçomak deresi üzerinde sulama, taşkın önleme, içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla il merkezinin güneyinde kurulan Karaçomak Barajının ardında suların birikmesiyle oluşan yapay göldür.

Kastamonu ilinde Karadeniz kıyısında birçok doğal kumsal vardır. Bunların başlıcaları; Abana, İnebolu ve Cide kıyılarındaki plajlardır.

Ekonomi

Kastamonu'da, önemli bir bölümü kırsal kesimde yaşayan il halkı geçimini daha çok tarım, tarıma dayalı sanayi, ticaret ve ormancılıktan sağlar. yetiştirilen başlıca ürünler; şekerpancarı, buğday, arpa, patates, mısır, çavdar, kendir, elma, domates, kestane, erik, kiraz, ceviz, dut, üzüm, lahana, karpuz ve kavun'dur. Dar kıyı şeridindeki düzlüklerle alçak dağ eteklerinde de az miktarda fındık, zeytin ve mandalina üretilir.
        Kastamonu topraklarının iç kesimleri hayvancılık yapmaya oldukça elverişlidir. İlde en çok koyun, kıl keçisi, sığır ve manda yetiştirilir. Kıyı halkının bir bölümü de balıkçılıkla geçinir. Orman içi köylerinde yaşayan halkın bir bölümü de mevsimlik işçi olarak bu ormanlarda çalışır.

Kastamonu'nun Yöresel Yemekleri
Genel anlamda ekmekler, çorbalar, et yemekleri, hamurlu yemekler, sebze yemekleri, tatlılar ve içecekler olarak ana başlıkları olarak ayrılan Kastamonu mutfak kültürü içinde ayrıca sanayi bitkileri, şekercilik ve meyvacılık da oldukça ün kazanmıştır. Kastamonuda tam 800 yemek çeşidi sayılmaktadır. Bunlardan bazılarını yazmakla yetinmek zorundayız.

Etli ekmek, Banduma, Mıklama, Paça, Ekşili Pilav, Ala Pilav, Çekme Helva Simit Tiridi, Büryan- Kuyu Kebabı, Oğmaç Çorbası, Köle Hamuru, Cırık Tatlısı ve Döner  bunlardan bazıları...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder