2 Ocak 2013 Çarşamba

YOZGAT

Yozgat'ın Haritası
Yozgat'ın Telefon Kodu 354,
Yozgat'ın Plakası 66,

Yozgat'ın Telefon Kodu ve Plakası, Yozgat Merkez

Yozgat'ın Yüzölçümü 14.132  km²
Yozgat'ın Nüfusu ise 582.839 dur.

Yozgat'ın Turistik Yerleri

Yozgat'ın İlçeleri
      Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy.

Yozgat'ın Tarihi Yerleri


Yozgat'ın Tarihî ve Turistik Yerleri
      Yozgat ÇAmlığı Milli Parkı; Akdağmadeni Kadı Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri; Sarıkaya Terzili Kaplıcası; Tavion İlkçağ Kenti Kalıntıları; Yozgat Ulucamisi ( ÇApanoğlu Camii), Cevahir Ali Efendi, Başçavuşoğlu, Yerköy ÇApanoğlu Camileri; Yozgat Müzesi; Yozgat Saat Kulesi.

Yozgat Tarihi Yerleri


Yozgat Hakkında Bilgi
       Yozgat İli toprakları hemen hemen Anadolu'nun tam orta kesiminde yer alır. Kuzeydeki topraklarından küçük bir bölümü Karadeniz Bölgesi'ne taşan il toprakları İç Anadolu Bölgesi'nin sınırları içinde kalır. Nüfus artış hızı oldukça düşük olan Yozgat İli'nde 1990 yılı verilerine göre kilometrekare başına ortalama 41 kişi düşer. Bunun nedeni ekonomik olanakları kısıtlı olan Yozgat İli'nde yaşayanların bir bölümünün yeni iş olanakları elde etmek amacıyla zaman zaman başka illere göç etmesidir. İlin en büyük kentleri Yozgat Merkez, Sorgun ve Yerköy'dür. En büyük kent olan Yozgat'ın nüfusu 50 bine ulaşmıştır. 25 bini aşkın nüfusuyla ilin üçüncü büyük kenti olan Yerköy ise, hemen batısında yer alan Kırşehir iline bağlı Çiçekdağı kasabasıyla birleşecek biçimde gelişmektedir.
Yozgat Kaplıcaları

Yozgat'ın Coğrafî Yapısı
       Anadolu'nun orta kesimindeki yaylalardan bir bölümü Yozgat ilinin sınırları içinde kalır. Akarsu vadileriyle yarılmış olan bu dalgalı düzlükler Bozok Yaylası adıyla anılır. Ortalama yüksekliği 1.200 metre ile 1.400 metre arasında değiştiğinden, çevrede yer alan ve yükseltisi 2.000 metreyi aşan dağlar Bozok Yaylası'ndan bakıldığında fazla yüksek değilmiş gibi görünür. Bozok yaylasının akarsular tarafından parçalanmış olan vadi kesimleri ilin başlıca tarım alanlarıdır. Yaylanın yüksek kesimlerindeki otlaklar hayvancılık açısından büyük önem taşır.
       Batı kesimi dışında ilin çevresi bazı dağlar ve dağ dizileriyle kuşatılmış durumdadır. Deveci Dağları'nın batı uzantıları ilin kuzeydoğu kesimine sokulur İlin doğu kesimini Akdağlar engebelendirir. Akdağlar'ın güneybatı kesiminde yer alan Akdağ'ın 2.281 metreye erişen Hamzasultan Tepesi ilin en yüksek noktasıdır. İlin güney kesiminde Kurşunlu Dağı, kuzeybatı kesiminde de Zincirli Dağı yükselir. İl alanının yarısından fazlası yaylalardan oluşurken dağların kapladığı alan yüzde kırk kadardır.
        İl topraklarından kaynaklanan suları Çekerek Çayı ve Delice Irmağı toplar. Çekerek Çayı il sınırları dışında Yeşilırmak'a, Delice Irmağı da gene il sınırları dışında Kzılırmak'a katılır.
       Vadi tabanlarının genişlediği kesimlerde yer alan alçak düzlüklerinil topraklarında kapladığı alan %11 kadardır. Sulama yapılabilen bu düzlükler il tarımında büyük önem taşır.

Yozgat Turistik Yerler

Yozgat'ın İklimi ve Bitki Örtüsü
       Kara ikliminin etkisi altında kalan Yozgat ili en çok kışın ve ilkbaharda yağış alır. İl merkeine düşen yıllık ortalama yağış miktarı 540 mm'ye yakındır. Yozgat ilinde kışlar kar yağışlı ve sert geçerken, fazla uzun sürmeyen yazlar sıcak ve kuraktır. Deniz etkilerinin çok az da olsa hissedildiği kuzey kesimdeki Çekerek Vadisinde iklim biraz daha yumuşaktır.
      yozgat ilinde doğal bitki örtüsü genellikle bozkır görünümündedir. İnsan eliyle büyük ölçüde yok edilmiş olan ormanların başlıca kalıntıları Akdağlar'daki ormanlar ile il merkezi yakınında yer alan karaçam ormanıdır. Yozgat Çamlığı adıyla anılan ve koruma altına alınmış olan bu karaçam ormanının bulunduğu alan ülkemizinilk ulusal parkıdır.
Yozgat Tarihi ve Turistik Yerler


Yozgat İli'nin Ekonomisi
      Yozgat ilinde halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, arpa, baklagiller, yem bitkileri, kavun, karpuz, patates, soğan, nohut, çavdar, üzüm, domates, ayçiçeği, elma ve lahanadır. Hayvancılığın il ekonomisinde çok önemli bir yeri vardır. Çok sayıda koyun, sığır, kıl keçisi ve Ankara Keçisi yetiştirilen Yozgat ilinde elde edilen başlıca hayvansal ürünler et, deri, yün ve tiftiktir. Yozgat ilinde tavukçuluk ve arıcılık da yapılır.
       İl sanayisi fazla gelişmemiştir. Yöredeki başlıca kruluşlar bira, un, bitkisel yağ, yem, deri, çivi, çimento, prefabrik konut ve tuğla fabrikalarıdır.
      Anadolu'nun çeşitli kesimlerini birbirine bağlayan kara ve demiryollarını birbirine bağlayan Yozgat ili ulaşım açısından önemli bir konumdadır.
      Yozgat ili yeraltı kaynakları bakımından zengin sayılır. Bu kaynaklardan başlıcaları demir, flüorit, grafit ve mermer yatklarıyla şifalı maden suyu kaynaklarıdır. Sarıkaya ilçesindeki Tersili Kaplıcası'ndan çıkan sıcak madensularının özellikle romatizmal hastalıklar üzerinde olumlu etkisi olduğuna inanılır.
       Yozgat kentinin birkaç kilometre güneydoğusunda yer alan Yozgat Çamlığı Milli Parkı il halkının yararlandığı başlıca eğlence ve dinlenme yeridir. Bozkırlarla kaplı kıraç arazilerin ortasındaki bu çamlık yüzyıllar boyunca sürdürülen acımasız orman katliamından arta kalan bir orman topluluğudur. Yöre halkının koruması sayesinde günümüze kadar ulaşan Yozgat Çamlığı eskiden Yozgatlıların yazın çıktığı bir yaylaydı. Daha çok karaçamlarla kaplı olan 264 hektarlık bu tepelik alan 1958 'de Ulusal Park olarak korumaya alınmıştır.

Yozgat Manzarası, Yozgat Çamlığı

Yozgat'ın Yöresel Yemekleri
Yozgat Mutfağı Tandır Kebabı

       Pastırmalı Yozgat Böreği,İç Anadolu Yemekleri, Desti Kebabı, Yoğurtlu Madilimak (Madımak), Arabaşı
Patates Çorbası, İncir Uyutması, İçli Bulgur Pilavı, Çullama, Bulama Çorbası, Mayalı Bazlama, Altüst Böreği, Yozgat Böreği, Patatesli Börek, Pezzik Cacığı, Bezdirme, Yozgat Böreği, Bulgur Pilavı, Madımak, Şöbiyetgibi kendine has yemekleri vardır Yozgat Mutfağının...
Yozgat Arabaşı Çorbası


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder